สถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม
รายชื่อปั้มน้ำมัน
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
     ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน และเราพร้อมให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบชำระภาษี ชำระค่าธรรมเนียมรายได้ ของผู้ประกอบการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางในการขอชำระภาษีและค่าธรรมเนียมแของผู้ประกอบการ และปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมและภาษีผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งยังสามารถชำระเงินผ่าน เค้าน์เตอร์หรือตู้ ATM ได้ทุกสาขา ของ ธ.กรุงไทย ทั่วประเทศ และหากมีข้อเสนอแนะข้อติชมสามารถส่งข้อความได้ผ่านเว็บบอร์ด

 
30
ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2560
30 มี.ค 60
13
แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงอบจ.นอกสานที่ เดือนมีนาคม 2560
13 มี.ค 60
2
ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
2 มี.ค 60
27
ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2560
27 ม.ค 60
9
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2560
9 ม.ค 60
9
เอกสารที่ยื่นพร้อมคำขอจดทะเบียนสถานการค้าที่ตั้งใหม่
9 ม.ค 60
9
ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2559
9 ม.ค 60
9
ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
9 ม.ค 60
9
ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนตุลาคม 2559
9 ม.ค 60
9
ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559
9 ม.ค 60
    ...อ่านทั้งหมด ->>  

 

แจกการ์ดเชิญในโอกาสวันเกิดนายกให้กับส่วนราชการต่าง..

มอบของที่ระลึกให้กับสถานประกอบการในโอกาสวันขึ้นปีใ..

มอบของที่ระลึกให้กับสถานประกอบการในโอกาสวันขึ้นปีใ..

มอบของที่ระลึกให้กับสถานประกอบการในโอกาสวันขึ้นปีใ..

มอบของที่ระลึกให้กับสถานประกอบการในโอกาสวันขึ้นปีใ..

มอบของที่ระลึกให้กับสถานประกอบการในโอกาสวันขึ้นปีใ..

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
136 ถนนประชาธิปไตย ต.พี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0-35521899, 0-3552-1833, 0-3552-5777 โทรสาร . 0-3552-1933, 0-3552-5777

พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
035-521899