สถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม
รายชื่อปั้มน้ำมัน
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
     ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน และเราพร้อมให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบชำระภาษี ชำระค่าธรรมเนียมรายได้ ของผู้ประกอบการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางในการขอชำระภาษีและค่าธรรมเนียมแของผู้ประกอบการ และปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมและภาษีผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งยังสามารถชำระเงินผ่าน เค้าน์เตอร์หรือตู้ ATM ได้ทุกสาขา ของ ธ.กรุงไทย ทั่วประเทศ และหากมีข้อเสนอแนะข้อติชมสามารถส่งข้อความได้ผ่านเว็บบอร์ด

 
30
ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560
30 ก.ย 59
30
ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2559
30 ก.ย 59
30
ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
30 ก.ย 59
30
ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
30 ก.ย 59
16
คู่มือบริการประชาชน
16 ส.ค 59
1
ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
1 ส.ค 59
11
รายละเอียดการนำส่งภาษีและค่าธรรมเนียม
11 ก.ค 59
7
ผังขั้นตอนขอรับบริการจัดเก็บภาษี
7 ก.ค 59
7
จดหมายข่าว
7 ก.ค 59
7
ประกาศลดขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.
7 ก.ค 59
    ...อ่านทั้งหมด ->>  

 

โครงการปั่นจักรยาน@บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ..

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
136 ถนนประชาธิปไตย ต.พี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0-35521899, 0-3552-1833, 0-3552-5777 โทรสาร . 0-3552-1933, 0-3552-5777

พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
035-521899